TUHOVČÁK, J. Vývoj simulačního nástroje pro semi-hermetický kompresor s cílem zlepšení účinnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Jícha, Miroslav

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Masaryk, Michal

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Pavelek, Milan

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

eVSKP id 106737