FRYČKA, M. Mateřská škola Pampeliška [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Mastná, Zuzana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Konečná, Petra

Navrhovaná známka

eVSKP id 111297