FOITLOVÁ, L. Hodnocení stavebního projektu z hlediska celoživotních nákladů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Hromádka, Vít

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Holá, Michaela

Navrhovaná známka

eVSKP id 111294