ČÍŽOVÁ, K. Zesílení nosných částí výrobní haly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Klusáček, Ladislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Pinkas, Karel

Navrhovaná známka

eVSKP id 111260