BOBROVSKÝ, O. Vzduchotechnika bazénových hal [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Rubina, Aleš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Andrys, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 111230