BOMBERA, J. Simulace koncových elementů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Uher, Pavel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Rubinová, Olga

Navrhovaná známka

eVSKP id 111234