BEJČEK, M. Vyhodnocení lomově-mechanických parametrů betonu po vystavení vysokým teplotám [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimonová, Hana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Keršner, Zbyněk

Navrhovaná známka

eVSKP id 111214