FEJFAR, M. Bytový dům Ivančice - stavebně technologický projekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Venkrbec, Václav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Novotný, Michal

Navrhovaná známka

eVSKP id 111288