ELIS, S. Víceúčelové centrum města Jevišovice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kolář, Radim

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Nováková, Eva

Navrhovaná známka

eVSKP id 111284