BENEŠOVÁ, K. Nabídka stavebního podniku do veřejné obchodní soutěže [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Waldhans, Miloš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bartoš, Miroslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 111217