BARTEK, Č. Možnosti energetických úspor v bytovém domě Merhautova [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Ostrý, Milan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kalánek, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 111210