BUI, T. Nosná ocelová konstrukce objektu výstavního pavilonu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Melcher, Jindřich

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Karmazínová, Marcela

Navrhovaná známka

eVSKP id 111241