DORKO, P. Studie rekonstrukce žst. Letovice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Hruzíková, Miroslava

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Sobotka, Lukáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 111268