DULÁK, M. Rekonstrukce železniční stanice Dluhonice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Svoboda, Richard

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vacek, Josef

Navrhovaná známka

eVSKP id 111276