FALTYS, D. Obytný soubor "Letňanské Zahrady" v Praze - stavebně technologický projekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Liška, Pavel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hrdličková, Eliška

Navrhovaná známka

eVSKP id 111286