DRKOŠOVÁ, D. Mateřská škola [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Košíčková, Ivana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Struhala, Karel

Navrhovaná známka

eVSKP id 111273