GAJDOŠ, N. Stavebně technologický projekt montované haly v Olomouci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kantová, Radka

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kolečkářová, Barbara

Navrhovaná známka

eVSKP id 111307