HEPNER, U. Stanovení modulů pružnosti směsí pro podkladní vrstvy vozovek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Stehlík, Dušan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Mondschein,, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 111333