GRMOLCOVÁ, E. Vzduchotechnické jednotky pro větrání bytů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Rubinová, Olga

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Formánek, Marian

Navrhovaná známka

eVSKP id 111314