GLOC, J. Zákaznicky orientovaný marketing stavebního podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Dohnal, Radek

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Schenková, Klára

Navrhovaná známka

eVSKP id 111311