SIMANOVÁ, D. Financování developerského projektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kocourková, Gabriela

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vítková, Eva

Navrhovaná známka

eVSKP id 111619