PLOCHÝ, O. Vývoj sklobetonů s vysokými mechanickými vlastnostmi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Hela, Rudolf

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Lederer, Peter

Navrhovaná známka

eVSKP id 111561