KOVÁRIKOVÁ, R. Možnosti využití netradičních surovin pro výrobu vakuových tepelných izolací s extrémě nízkou hodnotou tepelné vodivosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Zach, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Peterková, Jitka

Navrhovaná známka

eVSKP id 111432