CHROUSTOVSKÝ, D. Skladovací hala PFM Flexi - stavebně technologický projekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Biely, Boris

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Dvořák, Miloslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 111364