VÁLKOVÁ, M. Mikroskopický model dopravy ulic Veveří a Kounicova. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Apeltauer, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Všetečka, Martin

Navrhovaná známka

eVSKP id 111696