MUSILOVÁ, H. Mateřská škola [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Mohelníková, Jitka

Posudek oponenta

Sláma, Ludvík

eVSKP id 111515