LAČŇÁK, S. Stavebně technologický projekt administrativní budovy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Diaz, Yvetta

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kopecký, Lukáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 111458