OPATOVSKÁ, L. Analýza nákladů bytových domů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Výskala, Miloslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Aigel, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 111538