LUKEŠ, J. Analýza regionu a jeho rozvojové strategie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Vaňková, Lucie

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Chovancová, Jitka

Navrhovaná známka

eVSKP id 111469