KŘENEK, V. Mateřská škola [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Utíkalová, Ivana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Šobrová, Zdena

Navrhovaná známka

eVSKP id 111439