ŠILHOVÁ, K. Projekt přípravy a realizace výrobní a skladovací haly v Mniší [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Nečasová, Barbora

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Liška, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 111652