KLUČÁKOVÁ, M. Zpětné získávání tepla ve vzduchotechnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Rubinová, Olga

Posudek oponenta

Uher, Pavel

eVSKP id 111407