PODŠKUBKA, M. Stavebně technologický projekt rezidenčního domu v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Vlčková, Jitka Laura

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Věrný, Luboš

Navrhovaná známka

eVSKP id 111563