JUŘÍČEK, L. Návrh předpjaté stropní konstrukce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Nečas, Radim

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Glovina, Filip

Navrhovaná známka

eVSKP id 111381