KUTTELWASCHEROVÁ, K. Mateřská školka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Daněk, Lukáš

Posudek oponenta

Čížek, Roman

eVSKP id 111456