TŮMA, P. Zesílení železobetonové konstrukce pro ocelovou nástavbu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Perla, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kalenda, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 111690