KOLBÁBEK, J. Návrh revitalizace ulice Fryčajova v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Radimský, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Rambousek, Martin

Navrhovaná známka

eVSKP id 111417