RUBER, L. Nosná železobetonová konstrukce bytového domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Girgle, František

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Krůpa, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 111594