POPROVÁ, B. Stavebně technologická příprava komplexu bytových domů v Liberci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Mohapl, Martin

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Selník, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 111569