KUTOVÁ, L. Ověřování vlastností betonů s uhlíkovými nanotrubičkami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Bodnárová, Lenka

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hela, Rudolf

Navrhovaná známka

eVSKP id 111455