KUBEŠ, P. Analýza objemových změn vybraných silikátových kompozitů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Keršner, Zbyněk

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Šimonová, Hana

Navrhovaná známka

eVSKP id 111447