KÁBRT, M. Ocelová rozhledna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Karmazínová, Marcela

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Melcher, Jindřich

Navrhovaná známka

eVSKP id 111384