REITER, T. Rekonstrukce křižovatky ulic Jeremenkova a Pasteurova v Olomouci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Smělý, Martin

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Skřička, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 111587