POSPÍŠILOVÁ, I. Projekt přípravy a realizace polyfunkčního domu ve Velkých Bílovicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Nečasová, Barbora

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Venkrbec, Václav

Navrhovaná známka

eVSKP id 111574