ŠPAČEK, L. Sportovní centrum [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Berková, Petra

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Třeštíková, Jana

Navrhovaná známka

eVSKP id 111661