MRKÝVKA, M. Technologie umělých plovoucích ostrovů pro zlepšení kvality vody v nádržích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kriška-Dunajský, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Sládek, Roman

Navrhovaná známka

eVSKP id 111510