PROCHÁZKA, T. Řízení nákladů ve stavebním podniku pomocí manažerského účetnictví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Vítková, Eva

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Chalupová, Hana

Navrhovaná známka

eVSKP id 111580