VOSTRČILOVÁ, M. Sledování vlivu olověných potrubí na kvalitu pitné vody u spotřebitele [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Biela, Renata

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Talašová, Lucie

Navrhovaná známka

eVSKP id 111717