MIKULICA, T. Návrh závlahy sportovního areálu s využitím místních zdrojů podzemní vody [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Říha, Jaromír

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Julínek, Tomáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 111498