VĚTROVCOVÁ, P. Studie křižovatky ulic Nádražní a Zeyerova v Písku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Radimský, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Čepil, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 111705